Digital Digest
Home | Forum | Newsletter | Shop | Links | Search | Sitemap | About | Advertising | Contact | Donate | | Guestbook : View | Sign
DivX Digest
Navigation :
< DivX Digest >
|
|
         
Home | < Articles >
|
Logos
|
Movies
|
Software
|
Subtitles
|
HelpWhat's Here

DivX MPEG-4

 • Home


 • Articles
 • Logos
 • Movies
 • Software
 • Subtitles


 • What is DivX ?


 • Forum
 • Links


 • Digital Digest


  Home - DivX Articles - DVD till DivX 4.x med FlasKMPEG Guide

  DVD till DivX 4.x med FlasKMPEG Guide - FlasKMPEG 0.6 Preview DivX Digest


  Förra | Nästa


  Translated by : FlamingFinger


  Inledning
  Den här guiden kommer lära dig hur man konverterar DVD/VOB filer till en DivX 4.x kodad AVI fil, genom att använda FlasKMPEG 0.6 Preview. Om du vill koda en AVI med DivX 3.11 Alpha, eller med en annan version av FlasKMPEG, var god och välj en annan guide från den här sidan.


  Sist Uppdaterad - 4 September 2001
 • Version 4.1 - Lagt till instruktioner för alla 3 typerna av kodning (1-pass, 1-pass quality based och 2-pass), lika väl som mer omfattande förklaringar av vad de olika metoderna betyder.


 • Version 4.0 - Första versionen av DivX 4.x konversions guiden. Har också lagt till fortsatta instruktioner om hur man höjer volymen i VirtualDub, och hur man lägger till iDivX taggar.


 • Behövd Mjukvara
  Du behöver installera följande mjukvara och se till att de fungerar :
 • DivX Codecs 4.x - för video kompression
 • DVD Ripper - t.ex. CladDVD, DVD Decrypyter, Smart-Ripper
 • FlasKMPEG Encoder 0.6 Preview - för video kodning (skaffa inte Preview Version 1.1, eftersom den kan vara ostabil)
 • FlasKMPEG Thunder.mism Plugin - behövs för att konvertera hela DVDs (lägger till stöd för flera VOB filer och IFO delning)
 • Microsoft Media Player 6.4 - skaffa inte version 7.0 - behövs till att spela upp DivX filmer
 • Radium MP3 Codec - för ljud kompression


  Valfria Verktyg:
 • AVIUtl - Valfrit - Behövs för titel/kommentar/copyright tilläggning
 • DVD2AVI - Valfrit - behövs om din DVD innehåller PCM/MPEG ljud, istället för AC3
 • FlasKMPEG CSS.mism Plugin - behövs för att konvertera hela DVDs (lägger till stöd för flera VOB filer och IFO delning) från DVDn, utan att rippa.
 • iDivXTagger - Valfrit - Behövs för att lägga till iDivX taggar
 • VirtualDub - Valfrit - Behövs i volymhöjnings processen


 • Förra | Nästa


  INDEX
 • Inledning / Behövd Mjukvara <=
 • Rippning av DVDn
 • Konvertering i FlasKMPEG
 • Höjning av volymen i VirtualDub
 • Lägg till Titel/Kommentar/Copyright Information/iDivX taggar
 • Jämförelse
 • Mer Hjälp
 • Copyright Digital Digest 1999 - 2002. Duplication of links or content is strictly prohibited. Read our Privacy Statement