Page 3 of 3: Swedish Version

DivX Codec Setup


Välj "DivX Codec 4.x" (beroende på din version av DivX codec:t - t.ex. "DivX Codec 4.01") i "Choose Videocompressor" fönstret (lägg märke till att du kan välja vilket codec du vill om du inte vill konvertera till DivX). Tryck på "Configure" knappen, då borde du se ett fönster som det ovan. Lite längre ner finns en kort förklaring vad alla dessa val gör, för en mer detaljerad förklaring var vänlig att gå till Nicky Page's DivX4 Beta guide).

Beskrivning av Inställningar :

Variable bitrate Mode
Välj vilken typ av kodnings metod för detta codec. I "1-pass" kodning finns likheter från DivX 3.11 Alpha's "low motion" kodning. "1-pass quality based" kodning är nästan konstant bitrate kodning (samma bitrate används hela tiden för varje frame), och liknar komprimeringen som används i MPEG-1 filmer (t.ex. kass kompimering). "2-pass" är den bästa kodningen (för minst fil storlek och bäst kvalite) - oturligt nog tar det nästan dubbelt så lång tid som "1-pass" kodning, men resultatet är värt dett - 2-pass använder bitraten du väljer så passande som möjligt, för att ge dig både en korrekt fil storlek (bra om du använder bitrate miniräknare - var säker på att miniräknaren är för DivX 4.x/5.x) och den finaste bilden med den bitraten.

För den här genomgången kommer instruktioner för alla 3 kodnings metoderna att ges. Men jag rekommenderar starkt "2-pass" kodning. För en mer detaljerad förklaring var vänlig att gå till Nicky Page's DivX4 Beta guide.
Performance/Quality
Ställ denna på "slowest" för bästa kvalite, "fastest" för bästa hastighet (lägst kvalite).
Output video bitstream at :
Detta är bitraten för filmen. En inställning på 1500 ger väldigt bra bild på filmen (lägre betyder att filen blir mindre men kvaliten blir sämre). Gå inte under 650 (650-1000 för 1 CD filmer), och det är förmodligen inte någon större ide att gå över 2000 (1300-2000 för 2 CDs).

Du kan använda nästan vilken Bitrate miniräknare som helst Bit-Rate Calculators för att ta reda på vilken bitrate som passar dig bäst - se bara till att den är DivX 4.0 kompatibel, eftersom att äldre miniräknare inte ger dig rätt värde.
Maximum keyframe interval
Keyframes hjälper dig att spola fram/tillbaka (söka) genom filmen (när du söker, måste bilden landa på en keyframe först). Keyframe:s är automatiskt inlagda vid scenbyten, men ifall din film har en scen som aldrig tar slut, ställ detta då på ett överkomligt värde för att förhindra att det inte finns några keyframe:s alls. Till Exempel kan du lägga in Keyframe:s var 10:e sekund genom att multiplicera framerate:n i filmen (t.ex. 23.976 or 25 eller 29.97) med 10 (t.ex. 240, 250, 300) och skriva det här.
MAX CPU Usage
Låt denna stå på 100% för att vara säker på att 100% av processor kraften används under DivX uppspelningen (inga frames blir överhoppade om möjligt).
Deinterlace
Låt detta vara avstängd eftersom DivX codec 4.x's egna deinterlacer's kvalite inte är så bra.
Default Processing Level
Låt denna stå på en lite lägre inställning. För en mer detaljerad förklaring var vänlig att gå till Nicky Page's DivX4 Beta guide.
1-pass kodnings parametrar :
Nedan finns viktiga inställningar för att bestämma kvalite. För en mer detaljerad förklaring och förklaringar på inställningar som inte är listade här (t.ex. sådana som inte behöver ändras så mycket), var vänlig att gå till Nicky Page's DivX4 Beta guide.

Maximum Quantizer - Ett högre värde (t.ex. 20) betyder mer komprimering men ändå sämre kvalite. Att sänka detta värde resulterar i större fil storlek.

Minimum Quantizer - Ett lägre värde (t.ex. 2) betyder klarare bild (mindre pixlig) men ökar filstorleken.

Rate control averaging period, frames - Denna inställning bestämmer hur bitraten ska fördelas. Att lämna värdet på 2000 verkar fungera bra men igenom att experimentera genom att höja värdet kan höja kvaliten.

Rate control reaction period, frames - Denna inställning bestämmer hur snabbt codec:et ska reagera på scen byten. Det förvalda värdet verkar fungera bra.

Rate control down/up reaction - Det förvalda värdet verkar fungera bra här också.

Quality-based encoding parameters :
Encoding quality - Detta val är bara tillgängligt när du väljer "1-pass quality based". Denna inställning är nästan självförklarande - ju högre procent ju bättre kvalite (ändå har 1-pass quality based sämre kvalite jämfört med 2-pass kodning).

Two-pass encoding parameters :
Log file - 2-pass kodning kräver att informationen i första passet att sparas i en LOG fil - du kan välja vart du vill spara filen med detta val.

Frame dropping - Säger åt codec:et hur många frame:s den ska hoppa över när bitrate:n inte räcker till - lämna detta värde på 0 för mjukast möjliga bild. Teortiskt sett ska denna inställning kvitta om du väljer en bitrate som är hög nog.

 

 


  1   2   3